Author
Message
Kaan

Administrators

Online status

678 posts

#1058   2019-04-03 14:51 GMT        
Seditio için ufak bir etiket sistemi hazırladım.

Etikeltleri otomatik başlıklardan alıyor ve otomatik olarak parçalıyor.
Etikete tıkladığınızda direk arama eklentisinde sonuçları listeliyor.

Basit ve kullanışlı bir eklenti ilerleyen zamanlarda manuel etiket girilen bir çalışma hazırlıyacam hangisi daha kolayınıza gelirse onu kullanırsınız.Öncelikle plugins/search/search.php de alttakini bulun.
PHP:

$a = sed_import('a','G','TXT');
 

Altına ekleyin.
PHP:

$sw = sed_import('sw','G','TXT');  
 

Alttakini bul
Kod:
if ($a=='search' && $sq=='')

Alttakiyle değiştir
Kod:
if ($a=='search' && $sq=='' && $sw=='')


Alttakini bul
PHP:

' . $this->add_url_to_keyword('if', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('if') . '' . $this->add_url_to_keyword('if', '1', 'END') '(' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('mb_strlen') . '' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'END')($sq)<3)

Alttakiyle değiştir.
PHP:

' . $this->add_url_to_keyword('if', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('if') . '' . $this->add_url_to_keyword('if', '1', 'END') '(' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('mb_strlen') . '' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'END')($sq)<3 &&' ' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('mb_strlen') . '' . $this->add_url_to_keyword('mb_strlen', '3', 'END')($sw)<3)


Alttakini bul
PHP:
$sq = sed_sql_prep($sq);
    $words =' ' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('explode') . '' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'END')(" ", $sq);
    $words_count =' ' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('count') . '' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'END')($words);

Altına ekle
PHP:

$sw = sed_sql_prep($sw);
    $words =' ' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('explode') . '' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'END')(" ", $sw);


Şimdi system/core/page/page.inc.php yi açın alttakini bulun.
PHP:
$t =' ' . $this->add_url_to_keyword('new', '2', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('new') . '' . $this->add_url_to_keyword('new', '2', 'END') XTemplate($mskin);

Üstüne ekleyin.

PHP:

$baslik =' ' . $this->add_url_to_keyword('strip_tags', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('strip_tags') . '' . $this->add_url_to_keyword('strip_tags', '3', 'END')(sed_kelime_ayir($pag['page_title']));
$renkler =' ' . $this->add_url_to_keyword('array', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('array') . '' . $this->add_url_to_keyword('array', '3', 'END')(1=>'Black','Yellow','Pink','Green','Orange','Purple','Blue','Beige','Brown','Teal','Navy','Maroon','LimeGreen'); //istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz  
$yazitipi =' ' . $this->add_url_to_keyword('array', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('array') . '' . $this->add_url_to_keyword('array', '3', 'END')(1=>'arial','georgia','helvetica','impact','times new roman','trebuchet ms','verdana'); //istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz
$kucukfont="5px";
$buyukfont="100px";
$ayir =' ' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('explode') . '' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'END')(',', $baslik);'
' . $this->add_url_to_keyword('foreach', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('foreach') . '' . $this->add_url_to_keyword('foreach', '1', 'END')($ayir' ' . $this->add_url_to_keyword('as', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('as') . '' . $this->add_url_to_keyword('as', '1', 'END') $tag) {
        $tag'=' . $this->add_url_to_keyword('strtolower', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('strtolower') . '' . $this->add_url_to_keyword('strtolower', '3', 'END')($tag); //harflerimizi küçültelim
        $renk = $renkler'[' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('rand') . '' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'END')(1',' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('count') . '' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'END')($renkler))];
        $font = $yazitipi'[' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('rand') . '' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'END')(1',' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('count') . '' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'END')($yazitipi))];
        $randomfont =' ' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('rand') . '' . $this->add_url_to_keyword('rand', '3', 'END')($kucukfont,$buyukfont);

$ekranayaz .= "<a href="".sed_url("plug","e=search&a=search&sw=".$tag)."" title="".$tag."" style="color:".$renk.";font-size:".$randomfont.";font-family:".$font."">".$tag."</a>
 "
;
    }
 

Alttakini bul.
Kod:
"PAGE_ID" => $pag['page_id'],

Altına Ekle
Kod:
"PAGE_ETIKET" => $ekranayaz,

Kaydet Kapat.

page.tpl de istediğiniz yere alttaki etiketi ekleyin.
Kod:
{PAGE_ETIKET}


system/functions.php de alttakini bul
PHP:

' . $this->add_url_to_keyword('function', '2', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('function') . '' . $this->add_url_to_keyword('function', '2', 'END') sed_alphaonly($text)
    {
'   ' . $this->add_url_to_keyword('return', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('return') . '' . $this->add_url_to_keyword('return', '1', 'END')'(' . $this->add_url_to_keyword('preg_replace', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('preg_replace') . '' . $this->add_url_to_keyword('preg_replace', '3', 'END')('/[^a-zA-Z0-9_]/', '', $text));
    }

Altına ekleyin.
PHP:

' . $this->add_url_to_keyword('function', '2', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('function') . '' . $this->add_url_to_keyword('function', '2', 'END') sed_kelime_ayir($kelime)
{
$parcala =' ' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('explode') . '' . $this->add_url_to_keyword('explode', '3', 'END')(" ",$kelime);
$say =' ' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('count') . '' . $this->add_url_to_keyword('count', '3', 'END')($parcala)-1;'
' . $this->add_url_to_keyword('for', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('for') . '' . $this->add_url_to_keyword('for', '1', 'END') ($i=0; $i<=$say; $i++)
{
$p .= $parcala[$i].",";
}'
' . $this->add_url_to_keyword('return', '1', 'BEGIN') . '' . $this->change_case('return') . '' . $this->add_url_to_keyword('return', '1', 'END') $p;
}   


Not: Seditio 177 de test edilmiştir.
Kodlarda sorun varsa bildirin bu site bazı kodları engelliyor.


Bunlara baktınızmı?
Seditio 175+ Forum Hide Link
Seditio Veritabanı Yönetimi
Seditio 177 Hata ve Düzeltmeler
Kişiliğim, hayatım hakkında konuşabilirsiniz. Fikir yürüte bilirsiniz. Beni öyle böyle sanabilirsiniz. Ama emin olamazsınız. Sizin hakkımdaki yorumlarınız, sanmalarınız benim gerçek de ne olduğumu değiştirmez. Baktığım yeri söyleye bilirsiniz ama ne gördüğümü ASLA...

Bu mesaj Kaan tarafından 2019-04-03 16:25 GMT, 928 Gün önce düzenlendi.